• DỊCH VỤ QUẢN LÝ KỸ THUẬT TÀU BIỂN

   Chúng tôi cung cấp một chuỗi các giải pháp nhằm hỗ trợ tối ưu cho khách hàng trong việc tiết kiệm chi phí và giảm thiểu thời gian dừng tàu.
    
     Đảm bảo tình trạng kĩ thuật chung của đội tàu luôn được kiểm soát tốt và quản lý vận hành tàu an toàn, hiệu quả, thỏa mãn các quy định quôc tế, thỏa mãn yêu cầu của Đăng kiểm, không bị lưu giữ bởi PSC, được các Oil Major chấp nhận tàu
        

     Phối hợp với các Bộ phận chức năng của Chủ tàu để sắp xếp lịch bốc hàng cho các tàu dầu thô hoạt động trong nước một cách hợp lý để có đủ thời gian sửa chữa bảo dưỡng thiết bị cho tàu, tránh phải dừng tàu vì sự cố kỹ thuật hay lỗi vận hành. PSM đặc biệt quan tâm đến các yêu cầu của các chủ tàu nhằm đảm bảo hoạt động thương mại của các tàu không bị trì hoãn hoặc dừng tàu
        
     Hệ thống quản lý của PSM theo dõi mọi hoạt động trên tàu, trên bờ và đo lường tất cả các công việc theo chỉ số KPI. PSM được Đăng kiểm kiểm tra và cấp chứng chỉ OHSAS 18001:2007, ISO 9001:2000 và ISO 14001:2004. Hệ thống quản lý này đáp ứng các quy định khác của Tổ chức hàng hải quốc tế (IMO) và tiêu chuẩn của OCIMF, TMSA
        
   Tăng thêm giá trị cho đội tàu của khách hàng thông qua:
    
     Giám sát chặt chẽ hoạt động về kỹ thuật, vận hành và tình trạng tàu đảm bảo thỏa mãn yêu cầu của Công ước quốc tế như SOLAS, MARPOL STCW, MLC, cũng như các quy định khác của chủ tàu, người thuê tàu, đăng kiểm, quốc gia tàu mang cờ và của chính quyền cảng. 
    
   Giám sát định kỳ trên tàu được thực hiện bởi các Supt kĩ thuật và cán bộ an toàn nhằm đảm bảo sự tuân thủ và thực hiện đúng quy trình chất lượng trên tàu, cũng như việc đào tạo thuyền viên trên tàu
    
     Kiểm soát ngân sách vận hành tàu ở mức tối ưu nhất mà vẫn đảm bảo đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn an toàn và chất lượng
        
     Xây dựng, quản lý và kiểm soát việc thực hiện hiệu quả vấn đề tiêu thụ nhiên liệu, dầu nhờn mà được chấp nhận và đánh giá cao bởi cơ quan đăng kiểm hàng đầu như DNV-GL, ABS. 
    
     Chúng tôi linh hoạt đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong các báo cáo kĩ thuật và kế toán định kỳ. Chủ tàu có thể yêu cầu cung cấp bất kỳ thông tin cần thiết liên quan đến tàu vào bất cứ thời điểm nào.
        
   Chúng tôi hiện đang quản lý và vận hành an toàn đội tàu bao gồm:
    

    
     Tàu chở dầu thô
     Tàu chở dầu sản phẩm và chở hóa chất

   LIÊN HỆ DỊCH VỤ
    

   Ông. Nguyễn Đình Tuấn
   Phó Giám Đốc
   Email: tuannd@pvtrans.com